ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 518 KB. 32

แชร์ให้เพื่อน: