ข้อมูล อบต.
อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสหกรณ์

อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสหกรณ์

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

แชร์ให้เพื่อน: