ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

bansahakorn

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT)

  • 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • 167 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT)
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์หารบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์
ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ei70em หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: