ข้อมูล อบต.
นายประเสริฐ  ตันคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสหกรณ์<br>โทร. 066-0453311

นายประเสริฐ ตันคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสหกรณ์
โทร. 066-0453311

สายตรงนายก

complaintแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์โดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ